Fastighetsskötsel

Ett flertal kompetenta tjänster inom fastighetsskötsel

Fastighetsservice

I vår fastighetsservice ingår en rad tjänster inom fastighetsservice som behövs i föreningar, stiftelser och samfälligheter. Där ingår rondering och tillsyn, felanmälan kontorstid, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av entreprenörer, trappstädning med mera. Vi har även gott om kompetenta och pålitliga entreprenörer inom bygg, el och VVS.

Fastighetsdrift

Våra tjänster inom fastighetsdrift innebär i första hand tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. Men vi erbjuder även förbättring av inomhusklimat, energioptimering med mera. Våra tekniker kan även genomföra rapportering av felstatistik, klimatrapporter och uppföljning av mediaförbrukning.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning är baserad på den underhållsplan som vi tar fram för en fastighet. I denna kontinuerligt uppdaterade tjänst ingår bland annat att underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader. Vi bevakar hyresavtal och visningar, hanterar försäkringsärenden. Har du några speciella behov? Fråga oss så får vi se vad vi kan göra.

Kompetenta hantverkare

Att välja fel hantverkare kan bli en kostsam historia. Ett felaktigt utfört arbete kan skapa problem och kostnader som fastighetsägaren kan få betala för ett bra tag. Vi utför alltid våra besiktningar med godkända startintyg och anlitar endast hantverkare med dokumenterad kunskap och erfarenhet. Målning inne och ute, tapetsering, snickeri och renovering – vi gör allt noggrant, kreativt och effektivt med finess.

Mark- och trädgårdsskötsel

Vi kan hjälpa dig att få en prunkande och välskött trädgård. Av våra erfarna trädgårdsmästare kan du få goda råd på vägen mot en vacker grönska. Vi tar hand om plantering av buskar, häckar och blommor, beskär eventuella träd, klipper gräset, rensar ogräs med mera. Vi tar helt enkelt hand om din trädgård. På vintern kan vi hjälpa till med att röja bort snö vid behov.

Servicebilar och maskiner

Vår maskinpark är modern och effektiv. Förutom servicebilar har vi egna trädgårdsmaskiner som är avsedda just för fastighetens trädgård och en plogbil för undanröjande av snö på vintern. Vi kan ta ansvar för att innergården och fastighetens parkering sköts om året runt.

Fuktskador

Fuktproblem är inget man vill ha i en fastighet. Om fukt inte åtgärdas i tid, kan det uppstå betydande skador. En regelbunden översyn av fasaden är grundläggande så att man kan försäkra sig om att fukten inte kryper in i väggarna. Vi kan både utföra fuktbesiktning och hantera eventuella skador som fukten kan orsaka.

Besiktning av tak

Det svenska klimatet, med kalla vintrar och stormar, kan gå hårt år taket. Ett läckande tak kan i sin tur skapa fuktproblem. Vi kan utföra regelbundna takbesiktningar, som både kan spara energi och pengar i det långa loppet.

Kompetent skötsel höjer värdet på din fastighet