Vi sköter om
och höjer värdet
på din fastighet

Vi sköter om
och höjer värdet
på din fastighet

Vi tar hand om din fastighet på lång sikt

Alla fastigheter behöver tas om hand. Vi har kompetensen att erbjuda en komplett fastighetsskötsel i Stockholm. Kontaktar du oss redan i dag, får du träffa en kompetent drifttekniker med stor kunskap, bred kompetens och erfarenhet inom teknisk förvaltning av fastigheter.  

Om du anlitar oss som din fastighetsskötare, kan du räkna med att vi tar oss an uppgiften med ett stort engagemang och ansvarstagande. Varje enskild fastighet får sin personliga förvaltare som lär sig de aktuella fastigheterna utan och innan.

Fastighetsskötsel i Stockholm i ett helhetspaket

Om du anlitar oss för din fastighetsskötsel, får du ett kompetent helhetspaket, som inte lämnar några detaljer utan tillsyn. Vi utför tekniskt underhåll på fastighetens olika installationer, gör felsökningar, reparationer och underhållsarbeten. Vi har kompetensen att ta hand om problem rörande vvs, el, ventilation och andra viktiga funktioner i fastigheten, i vissa fall med hjälp av vårt stora nätverk av hantverkare. Vi kan utföra underhållsarbeten både inomhus och utomhus och tar även hand om ekonomisk förvaltning med allt vad det innebär. 

Våra uppdragsgivare är i första hand bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Oavsett om du äger endast en mindre fastighet eller representerar en stor BRF, kan du räkna med samma kompetenta och servicemedvetna fastighetsskötsel. Våra kunder är alltid viktigast för oss – tack vare den inställningen har vi idag ett stort antal nöjda fastighetsägare som våra kunder.

Ansvarsfullt förvaltande med ekonomiskt fokus

När vi antar ett uppdrag inom fastighetsskötsel i Stockholm, riktar vi in oss på att förvalta den på ett ansvarsfullt sätt. På det sättet vårdar vi fastigheten och bevarar dess värde för framtiden. En väl utförd fastighetsskötsel förbättrar trivseln, livskvaliteten och bekvämligheten för de boende. En väl utförd fastighetsskötsel innebär också att man förvaltar det ekonomiska värdet. Genom att arbeta proaktivt och ge fastighetsägare förslag på förebyggande åtgärder, kan vi bidra till att förvalta och öka värdet på fastigheten. I nära kommunikation med ägaren lägger vi upp en förebyggande drift- och underhållsplan med fokus på en tekniskt och ekonomiskt stabil framtid.

Om du märker att arbetet med att styra din förening kan bli tidsödande och betungande så kan vi hjälpa till även där, genom att delta på styrelsemöten och årsstämmor. Då kan vi ge värdefulla tips och råd om framtida åtgärder och investeringar.

Vi lägger upp en plan för framtiden

Vi är även inriktade på fastighetsskötsel med ett ekonomiskt perspektiv. Det finns ett flertal åtgärder som kan hjälpa till med skapandet av en stabil fastighetsekonomi – både på kort och lång sikt. Energieffektivisering och andra förebyggande åtgärder kan minska kostnaderna för fastigheten på ett väsentligt sätt. Hos oss finns kompetenta och erfarna tekniska förvaltare som kan ta fram en plan som för kostnadseffektivisering av driften.

Hantering av felanmälningar är en viktig del av verksamheten. Våra drifttekniker utför fasta ronderingar där eventuella fel åtgärdas så snabbt som möjligt. Finns fel som dyker upp och behöver åtgärdas mellan ronderingararna så kan du kontakta oss här. Handlar det om ett enklare fel så kan vi i allmänhet åtgärda det inom ett dygn. Vi akuta ärenden råder vi dig att kontakta vår jourtjänst som kan rycka ut även utanför kontorstid.

Vi tar hand om det löpande underhållet

Vi tar hand om det löpande underhållet och driften av din fastighet med hjälp av schemalagda ronderingar. Varje fastighet har en bestämd tekniker med skötselansvar för fastigheten. Din tekniker hjälper dig också med den långsiktiga planeringen i form av en drift- och underhållsplan. På det sättet kan du planera även framtida större reparationer och investeringar.

Här kan du läsa mer detaljerat om vilka olika tjänster som ingår i vår kompetenta fastighetsskötsel i Stockholm.

fastighet

Punktlighet, ärlighet, service och ansvar är ledorden

När vi utför fastighetsskötsel i Stockholm arbetar vi efter några inarbetade grundvärden; punktlighet, ärlighet, serviceanda och ansvar. Dessa värden delas av alla inom firman och präglar allt det arbete som vi utför. Alla våra nyrekryteringar delges våra värderingar.

Är du fastighetsägare eller styrelseledamot i en BRF som har behov av servicemedveten fastighetsskötsel i Stockholm? Välkommen att höra av dig till oss – vi kan ge din fastighet en trygg framtid.

Kompetent skötsel höjer värdet på din fastighet