Fastighetsskötsel Stockholm

En helhetslösning för din fastighet

Referenser

REFERENSER OCH SAMARBERTSPARTNERS

BRF MULLVADEN

Jensen Drift har sedan 2010 haft uppdraget att ta ett totalansvar för Brf Mullvaden Första 15 på Hornsgatan i Stockholm. Jensen sköter drift och underhåll av en fastighet med tio lägenheter och två kommersiella lokaler i gatuplan. Ronderingar genomförs i Mullvaden en gång i veckan.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen anlitat hantverkare från vårt stora kontaktnät, bland annat när taket behövde läggas om. Andra experter ur nätverket anlitades för spolning och relining av stammar.

BRF EMANUEL 15

Jensens Drift ansvarar för drift och underhåll av Brf Emanuel på Swedenborgsgatan på Södermalm i Stockholm. Vi genomför ronderingar varannan vecka och sköter dessutom snöröjning och sandning under vinter. Ett samarbete som har gett resultat och skapat stort förtroende. Vid sidan av basavtalet har vi även utfört flera ombyggnader och reparationer. Bland annat har Jensens expert förbättrat både ventilationen och bytt tvättmaskiner.

 

Här är några av våra uppskattade samarbetspartners:

         

 

      

 

        

 

  

 

 

Kompetent skötsel höjer värdet på din fastighet!