Fastighetsskötsel Stockholm

En helhetslösning för din fastighet

VI SKÖTER OM
OCH HÖJER VÄRDET
PÅ DIN FASTIGHET

VI TAR HAND OM DIN FASTIGHET PÅ LÅNG SIKT

Alla fastigheter behöver tas om hand – och på Jensen Drift & Underhåll har vi kompetensen att erbjuda kompetent fastighetsskötsel i Stockholm. Kontaktar du oss så får du träffa drifttekniker som har stor kunskap och bred erfarenhet inom teknisk förvaltning av fastigheter.  

Vid akuta problem kan du kontakta vår jour på telefon 08-560 502 19. Jouren rycker ut även utanför kontorstid!

Om du anlitar oss som din fastighetsskötare så kan du räkna med att vi tar oss an uppgiften med ett stort engagemang och ansvarstagande. Varje enskild fastighet får sin personliga förvaltare som lär sig de aktuella fastigheterna utan och innan.

Fastighetsskötsel i Stockholm i ett helhetspaket

Om du anlitar oss på Jensens Drift & Underhåll för din fastighetsskötsel så få du ett kompetent helhetspaket, som inte lämnar några detaljer utan tillsyn. Vi utför tekniskt underhåll på fastighetens olika installationer, gör felsökningar, reparationer och underhållsarbeten. Vi har kompetensen att ta hand om problem rörande vvs, el, ventilation och andra viktiga funktioner i fastigheten, i vissa fall med hjälp av vårt stora nätverk av hantverkare. Vi kan utföra underhållsarbeten både inomhus och utomhus och tar även hand om områdets grönytor och planteringar vid behov.

Våra uppdragsgivare är i första hand bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Oavsett om du bara äger en mindre fastighet eller representerar en stor BRF så kan du räkna med samma kompetenta och servicemedvetna fastighetsskötsel. Kunden är alltid viktigast för oss – tack var den inställningen så har vi idag ett stort antal nöjda fastighetsägare på vår kundlista.

hantverkare

Ansvarsfullt förvaltande med ekonomiskt fokus

När vi antar oss ett uppdrag inom fastighetsskötsel i Stockholm så riktar vi in oss på att förvalta den på ett ansvarsfullt sätt. På det sättet vårdar vi fastigheten och bevarar dess värde för framtiden. En väl utförd fastighetsskötsel förbättrar trivseln, livskvaliteten och bekvämligheten för den boende. Men en väl utförd fastighetsskötsel innebär också att man förvaltar det ekonomiska värdet. Genom att arbeta proaktivt och ge fastighetsägaren förslag på förebyggande åtgärder så kan vi bidra till att förvalta och öka värdet på fastigheten. I nära kommunikation med ägaren lägger vi upp en förebyggande drift- och underhållsplan med fokus på en tekniskt och ekonomiskt stabil framtid.

Känner du att arbetet med att styra din förening kan bli tidsödande och betungande så kan vi hjälpa till även där, genom att delta kostnadsfritt på styrelsemöten och årsstämmor. Där vi kan ge värdefulla tips och råd om framtida åtgärder och investeringar.

Vi lägger upp en plan för framtiden

Vi är även inriktade på fastighetsskötsel med ett ekonomiskt perspektiv. Det finns ett flertal åtgärder som kan hjälpa till med skapandet av en stabil fastighetsekonomi – både på kort och lång sikt. Energieffektivisering och andra förebyggande åtgärder kan minska kostnaderna för fastigheten på ett väsentligt sätt. Hos oss finns kompetenta och erfarna tekniska förvaltare som kan ta fram en plan som för kostnadseffektivisering av driften.

Hantering av felanmälningar är en viktig del av verksamheten. Våra drifttekniker utför fasta ronderingar där eventuella fel åtgärdas så snabbt som möjligt. Finns fel som dyker upp och behöver åtgärdas mellan ronderingararna så kan du kontakta oss här eller på telefon 08-560 502 19. Handlar det om ett enklare fel så kan vi i allmänhet åtgärda det inom ett dygn. Vi akuta ärenden så råder vi dig att kontakta vår jourtjänst som kan rycka ut även utanför kontorstid.

Vi tar hand om det löpande underhållet

Vi tar som sagt om det löpande underhållet och driften av din fastighet med hjälp av schemalagda ronderingar. Varje fastighet har en bestämd tekniker med skötselansvar för fastigheten. Din tekniker hjälper dig också med den långsiktiga planeringen i form av en drift- och underhållsplan. På det sättet kan du planera även framtida större reparationer och investeringar.

Här kan du läsa mer detaljerat om vilka olika tjänster som ingår i vår kompetenta fastighetsskötsel i Stockholm.

fastighet

Punktlighet, ärlighet, service och ansvar är ledorden

När vi på Jensen Drift & Underhåll utför fastighetsskötsel i Stockholm så arbetar vi efter några inarbetade grundvärden: punktlighet, ärlighet, serviceanda och ansvar. Dessa värden delas av alla inom firman och präglar det arbete som vi utför. Alla våra nyrekryteringar delges våra värderingar.

Är du fastighetsägare eller styrelseledamot i en BRF som har behov av servicemedveten fastighetsskötsel i Stockholm? Välkommen att höra av dig till oss på Jensen Drift & Underhåll – vi kan ge din fastighet en trygg framtid.

Kompetent skötsel höjer värdet på din fastighet!